Please see the user guide for guidance on how to log-in/ make representations/ and view representations

Cofrestru

I gofrestru ar wefan y CDLl i wneud sylwadau, cliciwch yma.

Mewngofnodi


Manylion Atgoffa

Os na allwch gofio eich cyfrinair neu enw defnyddiwr, rhowch y cyfeiriad e-bost a gofrestrwyd gennych gyda'ch cyfrif isod, yna dewiswch gyfrinair neu atgoffa'r enw defnyddiwr.

Pan fyddwch yn cydweddu ag e-bost cofrestredig, byddwch yn derbyn e-bost gyda'r manylion perthnasol.

Os nad ydych chi wedi derbyn e-bost, cyn cysylltu â'r awdurdod, edrychwch ar eich ffolder sbam / sbwriel rhag ofn ei fod wedi'i osod yn y ffolder post anghywir.


Cyfrinair Wedi anghofio?

If you have forgotten your password please click the forgotten password Link Cyfrinair Wedi anghofio?.